Sprache

 • Dansk
 • Deutsch
 • English
 • CRL_Alm_01
 • CRL_Alm_02
 • CRL_Alm_03
 • CRL_Alm_04
 • CRL_Alm_05
 • CRL_Alm_06
 • CRL_Alm_07
 • CRL_Alm_08
 • CRL_Alm_09
 • CRL_Alm_10

Rømø

Druckversion

Museum Kommandørgård: Den stammer fra 1748 og vidner om den velstand, kommandørerne (1700-1800) bragte til Rømø. Gården er fuldt restaureret med paneler, lofter og døre. Væggene er dækket af hollandske fliser og inventaret er efter datidens normer meget fornemt. Kommandør er det hollandske ord for kaptajn, og der var engang 50 søfolk fra Rømø, der sejlede som kaptajner på hollandske og tyske skibe, der gik på hvalfangst ved Grønland. Nationalmuseets Kommandørgård er en af Rømøs gamle, rige slægtsgårde. Gården er fuldt møbleret i både bolig og udlænger. Boligen rummer usædvanligt gode eksempler på prægtigt bemalede paneler fra 1700-tallet, snedker- og udskæringsarbejde og vægbeklædninger af hollandske fliser.

Kommandørgårdens navn hentyder til de kommandører (kaptajner), der i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet havde kommandoen på store hvalfangerbåde. Kommandørerne var væk det meste af året på hvaltogter i Nordatlanten ller på lange handelsrejser. 

Danmarks ældste og mindste skole: Den lille skole i Toftum blev oprettet på privat initiativ af en kreds af beboere i Toftum og Juvre i 1784. Det var 30 år før, der i 1814 blev indført almindelig undervisningspligt i Danmark. Skolen i Toftum vidner om, at der var en vågen befolkning, der erkendte betydningen af uddannelse. Den var i brug indtil 1874, og rummede sommetider op til 40 børn. Læreren var altid en gammel kommandør, og han blev betalt direkte af forældrene med både penge og naturalier. Pigerne skulle efter tur gøre rent i klasseværelset, og drengene skulle medbringe brændsel og sørge for, at der var ild i bilæggerovnen. Derudover skulle læreren efter tur spise hos forældrene. 

Rømø Kirke: Kirken er oprindelig bygget i sengotisk stil, men den er blevet stærkt udvidet i 16-1700 tallet. Kirken er viet til de søfarendes helgen, Sct. Clemens, og den rummer flere smukke kirkeskibe og tre store lysekroner, skænket af de søfarende.
Åbningstider: Hele året kl. 8-16 Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Kommandørstenen: På kirkegården langs nordmuren er en enestående samling karakteristiske gravsten over grønlandskommandørerne. De bragte selv stenene med hjem fra egnene omkring Rhin- mundingen. Flere har en hel lille levnedsbeskrivelse om kaptajnen og hans familie.

Rømø Mini Museum, Lakolk: Udstillingen er tilrettelagt således, at der tavle for tavle bliver redegjort for øens landskabshistorie, fra den var en sandbanke i havet, til den nåede sin nuværende størrelse, som endda ikke er den endelige. Tidevandet som giver øen et meget særpræget plante-, dyre- og fugleliv, beskrives ligeledes på udstillingen. Åbningstider: Når Lakolk campingplads er åben.

Tønnisgård: Naturcenter der rummer flotte udstillinger om Vadehavet, hvaler, kultur og natur. Der arrangeres årligt en masse guidede ture og andre spændende aktiviteter i børnene skoleferier. Besøg hjemmesiden www.tonnisgaard.dk