Sprog

 • Dansk
 • Deutsch
 • English
 • CRL_Alm_01
 • CRL_Alm_02
 • CRL_Alm_03
 • CRL_Alm_04
 • CRL_Alm_05
 • CRL_Alm_06
 • CRL_Alm_07
 • CRL_Alm_08
 • CRL_Alm_09
 • CRL_Alm_10

Sort-, grå-, & hvid sol - fuglene

Printervenlig version

I og omkring Vadehavet lander og samles fuglene inden deres videre færd mod ynglepladserne højt mod nord om foråret og sydpå mod overvintringspladserne om efteråret. Som mellemlandingssted har Vadehavet international betydning for en lang række arter af ænder, gæs og vadefugle. Man regner med, at et sted mellem 10 og 12 millioner fugle hvert år mellemlander i Vadehavet.

Sort Sol skal opleves mindst een gang i livet. Her er der muligheden for at fange en halv million stære på eet eneste foto. Stærene samles her i området pga. marskens våde enge – her finder de deres livret, insektlarver. Den berømte “stæreballet” opstår, når stærene går i seng i sivene for natten og forsøger at undgå og forvirre eventuelle rovfugle.

Ved Lakolk sø kan man høre rørdrummen og ved Stormengene og Rømødæmningens forland er der altid mulighed for at observere vadefugle. I Rømøs plantage yngler natravnen. Her kan man også opleve Hedehøg, Skægmejse, Græshoppesanger, Sovhornugle og Rødrygget tornskade. På Kommandørgårdens egen jord kan man blandt andet se Mosehornuglen som der kun findes ca. 20 par af i Danmark. Ved moserne kan man høre Nattergalen i foråret/forsommeren. Der arrangeres nattergals-ture tidligt om morgenen.

Hvis man er heldig kan man møde blandt andet Kobbersneppen, som er en arktisk Vadefugl, der flyver hertil fra Afrika – mellemlander i Vadhavet for at samle føde til rejsen til Arktis, hvor den yngler. Hvorfor kan man spørge – hvorfor yngle i tundraen på Arktis? Fordi den yngler på jorden og der er færre rovdyr i Arktis.

Grågåsen: De danske, svenske og norske grågæs kommer til Vadehavet for at æde. I milde vintre bliver de store og stærke grågæs, mens andre trækker til Spanien. Grågåsen er også den første, der kommer tilbage til Danmark igen i årets første måneder.

Bramgåsen: Bramgåsen flyver direkte fra Rusland til Vadehavet. Yngler i arktiske områder i Rusland og flyver nonstop 2000 km til Vadehavet. Bramgæssene er utroligt tro overfor hinanden; Parrene holder sammen hele livet og de vender tilbage til de samme steder i Vadehavet. 15. - 20. maj er bramgåsen væk igen for at flyve til de højarktiske områder. I den tid gæssene opholder sig i Vadehavet fordobles deres vægt.